Logo & Motto

Motto Sekolah: Ad Veritatem per Caritatem
Menuju Kebenaran melalui cintakasih
Logo / Lambang sekolah:
Perahu yang sedang berlayar dan salib.

  • Mengarungi samudra kehidupan sebagai peziarah bersama Tuhan dengan tujuan untuk mencapai keutuhan, kepenuhan hidup di dalam Dia; Jalan, Kebenaran, dan Hidup.
  • Sebagai pembawa damai dan pewarta kebenaran dalam semangat cinta kasih.