TK /KB SD
Ruang Doa
Ruang kelas
Perpustakaan
Lab. Komputer
Aula & ruang serba guna
Ruang makan
Dapur
UKS
Kebun, Parkiran

Ruangan Bermain
Permainan di luar ruangan
Permainan di dalam ruangan

Media Pembelajaran di dalam & di luar kelas.
Ruang Doa
Ruang Kelas
Ruang Musik
Ruang Bimbingan Kounseling
Perpustakaan
Laboraturium IPA
Laboratorium Komputer
UKS
Kebun & parkiran

Aula
Lapangan Olahraga
Kantin
Dapur
Media Pembelajaran
SMP SMA
Ruang Doa
Ruang kelas
Ruang Musik
(Band, Kolintang, angklung Gamelan, organ, gitar dll)
Ruang OSIS
Ruang Radio Sekolah
Ruang Bimbingan Kounseling
Laboraturium IPA
Laboratorium Komputer
Laboratorium Bahasa
Laboratorium Kimia
Laboratorium Fisika
Laboratorium Biologi
UKS
Aula
Lapangan Olahraga
Auditorium
Kantin
Dapur
Media Pembelajaran di dalam & di luar kelas
Ruang Doa
Ruang kelas
Ruang Musik
(Band, Kolintang, angklung Gamelan, organ, gitar dll) 
Ruang OSIS
Ruang Bimbingan Kounseling
Perpustakaan
Laboraturium IPA
Laboratorium Komputer
Laboratorium Bahasa
Laboratorium Kimia
Laboratorium Fisika
Laboratorium Biologi
UKS
Aula
Lapangan Olahraga
Auditorium
Kantin
Dapur
Media Pembelajaran di dalam & di luar kelas